nguyên tắc bán hàng online

Người kinh doanh online mà không biết các nguyên tắc này thì nguy cơ thất bại rất cao

Hãy cứ nhớ gian hàng là của bạn. Nhưng dưới sự quản lý của Lazada. Ngay cả lúc bạn chấp hành trang nghiêm thì cũng mang lúc xảy ra sơ sểnh. Trừ khi sở hữu một nền móng quản lý bán hàng đủ mạnh để kiếm soát quy trình tự động. Thí dụ như nền more »