kinh nghiệm bán hàng

Chủ shop có thể thấu hiểu cảm xúc của khách hàng hơn với những quy tắc sau

Theo những nghiên cứu, con người với xu hướng chọn lọc những tiện dụng mà họ càng sớm nhận được càng thấp. Ví như bạn đang hình dung những phương thức khuyến mại khác nhau, hay chú tâm sắm phương án mà các bạn nhanh chóng nhận được. Các chủ shop, một phương pháp thật more »

Người kinh doanh online mà không biết các nguyên tắc này thì nguy cơ thất bại rất cao

Hãy cứ nhớ gian hàng là của bạn. Nhưng dưới sự quản lý của Lazada. Ngay cả lúc bạn chấp hành trang nghiêm thì cũng mang lúc xảy ra sơ sểnh. Trừ khi sở hữu một nền móng quản lý bán hàng đủ mạnh để kiếm soát quy trình tự động. Thí dụ như nền more »

Những bản báo cáo cơ bản mà người kinh doanh nên làm

với 1 dòng nhìn tổng quan về tình hình bán hàng là cực kỳ cần phải có, tuy nhiên, để hiểu khía cạnh hơn, bạn phải đi sâu vào phân tách những báo cáo yếu tố. Báo cáo doanh thu theo từng sản phẩm, hoặc nhóm sản phẩm là một dòng báo cáo như thế. more »

Kế hoạch để tăng doanh số bán hàng cao hơn tháng trước

Hầu hết các nhân viên bán hàng bán sản phẩm của mình bằng cách ca ngợi về tính năng tuyệt vời và lợi ích của nó. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không giải quyết được những gì khách hàng tiềm năng của bạn thực sự quan tâm. Cái họ cần là đạt được các more »